עורך דין אזרחי מסחרי

תחום התביעות האזרחיות / מסחריות מכיל בתוכו תחומים שונים: דיני חברות, קניין רוחני, דיני מיסים, דיני בנקאות ומשפט מנהלי.
 
במיוחד עבורכם, רשימת עורכי דין מומלצים בתחום אזרחי מסחרי אשר יוכלו לעזור לכם עם הסיפור המיוחד שלכם.

מחפש עורך דין אזרחי מסחרי מומלץ?
 

 

 

באילו תחומים עוסק עורך דין לדיני חברות?

 
בתביעות בתחום דיני החברות עולות סוגיות משפטיות כגון:

 • חובת הנאמנות של דירקטור

 • חובת דיווח חברה ציבורית

 • התערבות לא הוגנת

 • קיפוח בעלי מניות המיעוט

 • כפיה כלכלית

 • חלוקת רווחים

 • ועוד

 
תחום דיני החברות הינו תחום מגוון הכולל סוגיות משפטיות רבות:

 • אישור חלוקת דיבידנד

 • ביטול החלטת דירקטוריון

 • החייאת חברה

 • הלוואת בעלים

 • העברת שליטה בחברה ציבורית

 • הצעת רכש מיוחדת

 • הקצאת מניות

 • הרמת מסך

 • השקעת בעלים

 • זכויות חתימה בחברה

 • זכות הסירוב

 
עורך דין לדיני חברות מטפל בנוסף:

 • הקמת החברה לרבות ניסוח

 • הסכם מייסדים

 • תקנון חברה

 • קביעת מורשה חתימה

 • רישום חברה זרה בישראל

 

מה זה קניין רוחני?

 
קניין רוחני הינו השם הכולל לזכויות שאינן מוחשיות.
 
באילו מקרים רצוי לשכור שירותים של עורך דין המתמחה בקניין רוחני?

 • הפרת זכויות יוצרים

 • הפרת מדגם רשום

 • הפרת פטנט

 • גזל סוד מסחרי

 • גניבת מוניטין

 • גניבת עין

 • שימוש בשם מסחרי

 • שם חברה מטעה

 • תחרות בלתי הוגנת

 • עוולת תיאור כוזב

 • הפרת סימן מסחרי

 • ועוד

 

באילו מקרים פונים לעורך דין מומחה בדיני מיסים?

 
עבירות מס יכולות להתבטא בצורות שונות:

 • אי הגשת דוחות מס הכנסה

 • אי הגשת דוחות מע”מ

 • אי ניהול ספרים

 • הפרשי הון בלתי מוסברים

 
כאשר המכנה המשותף של העבירות הינו ניסיון במודע או לא במודע להתחמק מתשלום מיסים
 
רבים נעזרים בעורכי דין לצורך הגשת ערעורי מס:

 • תיקון שומה

 • קיזוז הפסדים

 • ביטול פסילת ספרים

 • השגה על שומה

 • ניכוי מס

 • סיווג עסקה

 

מה זה דיני בנקאות?

 
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ”א-1981 מסדיר סוגיות משפטיות הקשורות לחובת הגילוי של הבנק, חובת הזהירות של בנק וחובת הנאמנות של הבנק כלפי הלקוח.
 
מתי נהוג לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות נגד בנקים ויחסי בנק לקוח?

 • הגבלת חשבון בנק

 • ביטול עסקת אשראי

 • הפרת סודיות בנקאית

 • התיישנות חוב לבנק

 • התניית שירות בשירות

 • חילוט ערבות בנקאית

 • סגירת חשבון בנק

 • תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 

מהו משפט מנהלי?

 
המשפט המנהלי עוסק בתחומים שבין באזרח לרשויות השלטון, בין היתר בנושאים הבאים:

 • הפחתת ארנונה

 • ערעור על ארנונה

 • ביטול מכרזים

 • הפחתה או ביטול של היטלי פיתוח

 • רישוי עסקים

 
 

זקוק לעזרה?

לפנייה לעורך דין אזרחי מסחרי מומחה – לחצו כאן