עורך דין פלילי

מעוניינים למצוא עורך דין פלילי מומחה? תנו לנו לעזור לכם.
 
במיוחד עבורכם, רשימת עורכי דין פליליים מומלצים אשר יוכלו לעזור לכם עם הסיפור המיוחד שלכם.

מחפש עורך דין פלילי מומלץ?
 

 
 

איך מתנהל משפט פלילי?

 

 1. בתחילת המשפט בית המשפט קורא את כתב האישום ומסביר לנאשם את תכנו, למעט במקרים בהם מודיע עורך דין פלילי המייצג את הנאשם לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום והסביר ללקוח שלו את תכנו.
 2. בתחילת המשפט בית המשפט רשאי לנהל דיון מקדמי בכתב אישום. בדיון המקדמי רשאי בית המשפט לעיין בחומר החקירה וברשימת כל החומר שנאסף.
 3. לאחר תחילת המשפט ובכל שלב של הדיון, רשאי בית המשפט – אם הנאשם מיוצג על ידי עורך דין פלילי – לזמן את הנאשם ועורך דינו ואת התובע כדי לברר הסכמתם לגבי סוגיות שונות הקשורות לניהול המשפט.
 4. בית המשפט יסביר לנאשם, אם ראה צורך בכך, את הזכויות שלו.
 5. לאחר תחילת המשפט רשאים הצדדים לבקש את פסילת השופט הדן בתיק.
 6. לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון את הטענות המקדמיות הבאות:
  1. חוסר סמכות מקומית;
  2. חוסר סמכות ענינית;
  3. פגם או פסול בכתב האישום;
  4. העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה;
  5. זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נושא כתב האישום;
  6. משפט פלילי אחר תלוי ועומד נגד הנאשם בשל המעשה נושא כתב האישום;
  7. חסינות;
  8. התיישנות;
  9. חנינה;
  10. הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.
 7. אם נטענה טענה מקדמית, בית המשפט יתן לתובע הזדמנות להשיב עליה.
 8. אם הנאשם לא טען טענה מקדמית בשלב זה, אין בכך כדי למנוע ממנו מלטעון אותה בשלב אחר של המשפט במידה ויקבל רשות מבית המשפט.
 9. בשלב הבא שואל בית המשפט את הנאשם מה תשובתו לאישום.
 10. הימנעות הנאשם להשיב לאישום או לשאלות בית המשפט עשויה לשמש כנגדו.
 11. אם הודה הנאשם בעובדה כלשהי, הוא רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו, אולם יש לבקש את אישורו של בית המשפט לכך.
 12. אם לא הודה הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיע אותו באישום או באחד האישומים שבכתב האישום, או שהוא הודה ובית המשפט לא קיבל את הודייתו, התביעה תגיש לבית המשפט את הראיות שלה.
 13. אם הסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה, יזכה בית המשפט את הנאשם.
 14. במידה והנאשם לא זוכה, הוא רשאי להגיש לבית המשפט את ראיות ההגנה שלו.
 15. הימנעות נאשם מלהעיד עשויה לשמש כנגדו.
 16. לאחר שהצדדים סיימו את שלב הבאת ראיותיהם, רשאי בית המשפט (מיוזמתו) להורות על הזמנת עדים נוספים.
 17. לאחר שהמשפט מסתיים בית המשפט צריך להכריע בהחלט מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם או, אם מצא אותו אשם, על הרשעתו.
 18. אם בית המשפט הרשיע את הנאשם, השלב הבא בינו הבאת ראיות לקביעת העונש.
 19. בסיום ההליכים רשאים התובע ואחריו עורך הדין של הנאשם להשמיע טענות לענין העונש.
 20. אם הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה.
 21. בית המשפט יקרא את גזר הדין בפומבי, יחתום עליו.
 22. ניתן הגיש ערעור מנומק לבית המשפט.

 
 

זקוק לעזרה?

לפנייה לעורך דין פלילי מומחה – לחצו כאן