עורך דין פשיטת רגל הוד השרון

 

המטרות בהליך פשיטת רגל

 

למה נועד הליך פשיטת הרגל? לאפשר לחייב “להתחיל מחדש” ומניעת החייב כנגד החייב על הנושים הסדרת כינוס נכסיו של החייב על מנת לחלקם באופן מוסדר בין הנושים

 
 

 

מחפש עורך דין מומלץ לפשיטות רגל בהוד השרון?
 

לחיפוש עורכי דין מומלצים בתחום פשיטת רגל לפי ערים לחצו כאן
 
 

 

דוגמא לפסק דין לפשיטות רגל בהוד השרון

פשיטת רגל של מפעילת גן ילדים בהוד השרון

 

האם דירת בת זוגתו של פושט רגל בהוד השרון נרשמה בטאבו באופן פיקטיבי?

 
הנאמנת ביקשה לסתור את אמיתות הרישום בטאבו ולקבוע כי למרות שהזכויות בדירה רשומות בשלמותן על שמה של בת הזוג של פושט הרגל לבדה, הרי שהלכה למעשה מחצית מהן נותרו בבעלותו.
 
בית המשפט ציין כי מדובר בנטל ראייתי כבד ביותר אשר היה מוטל על הנאמנת:
 

הדירה של פושט הרגל נרשמה בטאבו על שמה של בת זוגתו (שאיננה אשתו)

 

נגד החייב ניתן צו כינוס והוא הוכרז פושט רגל.
 
לבית המשפט המחוזי הוגשה בקשה למתן הוראות שהגישה הנאמנת על נכסי החייב בפשיטת רגל, בה התבקש לקבוע כי מחצית הזכויות בדירה בהוד השרון שייכת לחייב, למרות העובדה שהזכויות רשומות בטאבו בשלמותן על שמה של בת זוגתו (שאיננה אשתו).
 
בני הזוג מתגוררים יחדיו באותה דירה אך מקיימים הפרדה רכושית מלאה. הם רכשו את הדירה בחלקים שווים ונרשמה על הדירה הערת אזהרה לטובתם.
 
בני הזוג מתגוררים יחד

בני הזוג מתגוררים יחד

 

הנאמנת טענה כי הרישום בטאבו פיקטיבי

 
על אף שמדובר במקרה מובהק של הענקת זכויות של חייב בדירת מגורים, בחרה הנאמנת באופן מודע שלא לבקש את ביטול ההענקה לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל, תש”ם- 1980, בנימוק שלא ידוע לה האם החייב היה חדל פרעון במועד ביצוע ההענקה.
 
הנאמנת טענה כי רישום הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין לא משקף את מצב הזכויות כהווייתו, וכי למרות העובדה שהזכויות בדירה רשומות בשלמותן על שמה של בת הזוג, הרי שהלכה למעשה, מחצית מהן שייכת עדיין לחייב.
 

האם הרישום בטאבו אמין?

האם הרישום בטאבו אמין?

מה טען החייב?

 
החייב טען כי לרישום הדירה בהוד השרון בטאבו נודעת משמעות ראייתית חותכת, ולכן הנטל לסתור את אמיתות הרישום של הזכויות בדירה על שמה של בת הזוג לבדה, הוא גבוה במיוחד.
 
בנוסף טען החייב כי בגלל הליכי הגירושין של החייב, הוא לא היה יכול לקבל הלוואת משכנתא בלא הסכמתה של גרושתו, שלא ניתנה, ולכן נדרשה בת זוגתו (הרשומה על הדירה) ליטול לבדה את ההלוואה. על רקע זה העביר החייב את זכויותיו בדירה לבת הזוג.
 

מה אומרת הפסיקה?

 
בע”א 7744/12 מרזוק פואז שעלאן נ’ מדינת ישראל נפסק כי נקודת המוצא היא שהרישום משקף נכוחה את מצב הזכויות, ואחת ממטרות המחוקק הייתה לבצר ולחזק את מעמדו של בעל הזכות הרשומה.
 

כמו כן נפסק בע”א 2576/03 אהובה וינברג נ’ האפוטרופוס לנכסי נפקדים כי הנטל לסתירת הרישום ולהוכחת הטענה כי הוא אינו משקף את מצב הדברים האמיתי, כך שהבעלים האמיתי של החלקה היה דווקא המנוח ( ולא ביידס או לאלו), הוא נטל כבד מאוד.
 
עוד נפסק בע”א 7237/13 מדינת ישראל נ’ עזבון המנוח מוסטפא יאסין ( עלי ערמוש) ז”ל כי מחמת חשיבותו של עיקרון סופיות המרשם, ועל מנת שלא לפגוע בבעל הזכות הרשומה וביציבות המרשם, הותיר המחוקק בסעיפים 97-93 לפקודת ההסדר פתח צר בלבד לסתירת נכונות הרישום.

למי שייכות מחצית הזכויות בדירה בהוד השרון?

למי שייכות מחצית הזכויות בדירה בהוד השרון?

 

האם בית המשפט פסק בניגוד לרישום בטאבו?

 
בית המשפט ציין כי, לא רק שלא נסתרה אמיתות הרישום של הדירה בהוד השרון, אלא שניתן לקבוע באופן פוזיטיבי כי הרישום משקף באופן מדוייק את מצב הזכויות, נוכח ויתורו של החייב על זכויותיו בדירה, ויתור שהועלה על הכתב, אשר על כן, הבקשה של הנאמנת נדחתה ונפסק שהרישום בטאבו אמין.
 
 
 

זקוק לעזרה?

לפנייה לעורך דין מומחה בפשיטת רגל בהוד השרון – לחצו כאן