תנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון אתר LEXO

ברוך הבא לפורטל עורכי הדין LEXO (להלן: “האתר / מפעילי האתר”). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. בשימוש באתר או בהרשמה כעורכי דין הינכם מסכימים לתנאי השימוש.
יש לקרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, אם אינכם מסכימים להם, הינכם נדרשים לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר לרבות הסכמה לרישום באתר כעורך דין, מעידה על הסכמתכם ואישורכם לתנאי שימוש אלו.
המידע הכלול באתר הוא מידע כללי בלבד ועשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות חדשות ובהתאם לכך אינו מתיימר להיות עדכני, נכון או מלא ואינו מובא כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי ומוסמך בקשר עם הנסיבות הרלוונטיות.
האתר מסיר מעצמו כל אחריות בהקשר לפעולות של משתמשי האתר בהתבסס על המידע הכתוב בו ולא יישא בכל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה מפעולות כאמור ובכל מקרה השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עו”ד לקוח בדרך כלשהי, בין האתר ובין המשתמשים.
האתר רשאי לסגור את האתר או לשנותו או לשנות את זמינות השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
האתר מכבד את פרטיותכם כמשתמשים באתר, האתר לא מעוניין לקבל מכם כל מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן וכל התייחסות לכל מידע שתמסור לאתר באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר תהיה כאל מידע לא סודי.
על מנת לסייע לגולשי האתר באיתור עורך דין וקבלת מענה לפנייתם, משתמשי האתר מסכימים בזאת כי שמם והפרטים הנוספים שהוזנו על ידם, יועברו לצדדים שלישיים, בהתאם לשיקולי האתר, לרבות עורכי דין וגופים “המתווכים” בין לקוחות לעורכי דין, כגון פורטלים משפטיים, חברות לידים לעורכי דין, אינדקסים לעורכי דין וכד’ (להלן:צדדים שלישיים המקשרים בין גולשים לעורכי דין) למטרות סיוע באיתור עורך דין וקבלת מענה לפנייתם.
אלא אם סוכם אחרת בכתב – עורכי הדין הרשומים באתר מסכימים בזאת כי כל פניה אליהם באמצעות האתר אינה בלעדית, היינו פניות ישירות של גולשים לעורכי הדין באמצעות האתר, יכול ותועברנה במקביל לעורכי דין נוספים ו/או צדדים שלישיים המקשרים בין גולשים לעורכי דין..
מפעילי האתר לא יהיו אחראים להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר ו/או עם צדדים שלישיים המקשרים בין גולשים לעורכי דין.
האחריות בגין השימוש באפשרות פניה לעורכי דין לרבות כל נזק שייגרם בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש בלבד ובשום מקרה לא תהיה על בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.
המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה עתידית נגד האתר בשל כך.
קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של המשתמשים באתר.
ייתכן כי בכוונת מפעילת האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
המשתמשים באתר מצהירים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לכך שעם פנייתם לאתר יישלח אליהם חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתם ולחדול מלקבלו.
המשתמשים מסכימים בזאת ומאשרים כי לא תהיה להם כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיהם בהתאם לאמור לעיל.
במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנכם מקנים לאתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. משמעותו של דבר היא שאינכם זכאים, ולא תהיו זכאים בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסרו לאתר.
כל עורך דין ראשי לפנות ולבקש הסרתו מן האתר, זאת במשלוח דוא”ל לאתר בבקשה להסרה בצירוף צילום רישיון עו”ד (כדי להוכיח שהפונה הוא אכן עוה”ד נשוא בקשת ההסרה).
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.
אנו מאחלים לכם שימוש מהנה באתר.