ערעור על חובות של מילוני שקלים של פושט רגל בגין קניית נכסים בחולון

 

 

הקטנת סכום תביעת החוב

 
ערעור על החלטת הנאמן לנכסי החייב בתביעת חוב.
 
החייב היה בעלים של שני נכסים בחולון.
 
על פי הנטען הוא נטל הלוואת משכנתא מבנק הפועלים בסך של כ- 5.3 מיליון ₪, וכיסה בכספי ההלוואה את חוב המשכנתא שנטל החייב ורבץ על הנכסים בחולון.
 
תביעת החוב הוגשה על הסך של 19,806,639 ₪.
 
תביעת החוב כללה את הרכיבים הבאים:
 

  • סך של 5,481,640 ₪ ששולמו בגין רכישת הנכסים בחולון, באמצעות נטילת הלוואת המשכנתא בסך האמור והעברת הכספים לבנק ובתוספת סך של 9,119,861 ₪ בגין ריביות והצמדות ששולמו.
  •  
  • סך של 668,410 ₪ בגין פינויים של דיירים מוגנים בבית בחולון.

 

בית המשפט קבע כי התנהגות המערער לקתה בחוסר תום לב

בית המשפט קבע כי התנהגות המערער לקתה בחוסר תום לב

 

דחיית תביעת החוב עליה הוגש ערעור:

 

הנאמן הוציא החלטה בה דחה את תביעת החוב במלואה.
 

בראשית ההחלטה ציין הנאמן כי הוא דוחה את תביעת החוב על הסף מחמת איחור במועד ההגשה, אך במהלך הדיונים בתיק ויתר הנאמן על קביעתו זו.
 
לגופו של עניין ציין הנאמן בהחלטתו כי הוא דוחה התביעה על בסיס הקביעות הבאות:
 
על בסיס הנתונים העומדים בפני הנאמן, המערער לא רק שאינו זכאי לנשייה בקופת הפש”ר אלא שהוא חייב סכומי עתק, בגין דמי שכירות שגבה לאורך השנים, ושלשל לכיסו.
 

בוצעה השבחה לנכסים

בוצעה השבחה לנכסים

 

טענות המערער:

 

לדברי המערער על פי פסק דינו של בית המשפט העליון, אמנם לא עלה בידי המערער להרים נטל ההוכחה לקיומה של עסקת רכש המקרקעין, ואולם גם המשיב לא הוכיח טענותיו, ואין בדברים הללו לסתור או לשלול את העובדה שבנק הפועלים העמיד למערער אשראי ומחשבונו הועבר סך של 5,300,000 ₪ לחשבון החייב לצורך פרעון חוב החייב לבנק.
 
לטענת המערער, על פי החלטת בית המשפט העליון, לא נסתרה העובדה שהמערער השביח את הנכסים בכך שפדה זכויותיהם של ה”ה רבר אפרים וחיה, שהיו דיירים מוגנים בנכסים בתשלום בסך של 110,000 דולר, ובתוספת ריבית והצמדה בסך כולל של 668,410 ₪.
 
עוד לא נסתרה באותה החלטה העובדה שבשנת 2004 נטל המערער מבנק לאומי שלוש הלוואות על סך כולל של 2,000,000 ₪, תוך שעבוד ביתו הפרטי ברמת השרון, לטובת הבנק, שהועברו ישירות מבנק לאומי לבנק הפועלים לטובת פרעון על חשבון הקרן של המשכנתאות החדשות.
 

הכרעת בית המשפט:

 

בית המשפט ציין כי ממסקנותיו של בית המשפט המחוזי עולה כי כי התנהגות המערער לקתה בחוסר תום לב ומסקנותיו הנוספות, אינן עוד בתוקף, וכל שיש בידינו היא מסקנת בית המשפט העליון שלפיה המערער לא הצליח להרים את הנטל המוטל עליו, וצדק בית המשפט המחוזי בכך שדחה תביעתו של המערער שביקשה לקבוע כי המערער הוא הבעלים של הנכסים.
 
במקרה שכזה השתק העילה יחול אך על הטענה שלפיה המערער “הוא הבעלים ורשאי להרשם כבעלים” של הנכסים בחולון, ויש למחוק את כל הערות האזהרה והעיקולים הרשומים על הנכסים.
 
עם זאת בית המשפט קיבל באופן חלקי הערעור על החלטת הנאמן וקבע שתביעת חובו של המערער בטרם ניכוי היתה אמורה לעמוד על סך של 15,517,911 ₪.
 

נגרם לך עוול? תן לנו לעזור לך

אז איך מתחילים?

לפנייה לעורך דין שמתמחה בפשיטת רגל – לחצו כאן