פיצוי כספי לאדם שחשבונו עוקל בזמן משבר הקורונה

 
חרף העובדה שבעל החשבון עמד בהסדר התשלומים שאליו הגיע עם המעקל, חשבון הבנק שלו עוקל בעיצומו של משבר הקורונה, זאת ללא קבלת כל התראה מוקדמת בנידון ומסיבה שבדיעבד אף התבררה כמוטעית.

 

האם ניתן לקבל פיצויים על עגמת נפש בעקבות עיקול חשבון בנק שנעשה בטעות בתקופת משבר נגיף הקורונה?

 

נסיבות המקרה

בתאריך 13.3.20, ניתנה הנחייה שלא לבצע פעולות אכיפה על חובות בשל מצב הקורונה. עם זאת, עיקולים שכבר בוצעו לא בוטלו.
 
לעניין זה הבהיר בעל החשבון כי אינו חולק על טענת המעקל לפיה שלח הודעות בדואר, אולם טען כי מדובר בכתובת שבעל החשבון אינו גר בה מזה זמן.
 
עוד הבהיר בעל החשבון כי אף קיבל לפחות הודעה אחת לטלפון הנייד שלו בנוגע לפיגור בהסדר.

טענות בעל החשבון

 
לטענת בעל החשבון במסגרת פנייה טלפונית לנתבע הובהר לו שהסדר התשלומים מתקיים וכי דווקא המעקל הוא זה שחייב לו כספים.
 
מיום הטלת העיקול ביום 4.3.20 ועד ליום 19.4.20, (בעיצומו של משבר הקורונה) לא היה כל מענה לפניותיו של בעל החשבון, והוא נותר ללא מענה בתקופה שהיא ממילא קשה מבחינה כלכלית ונפשית.
 
רק לאחר שעורך דינו של בעל החשבון הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה דחופה לביטול העיקול, הועיל המעקל לערוך בדיקה מקיפה בה מצא כי החוב הנטען, אשר בגינו עוקל חשבון הבנק של בעל החשבון, הינו שגוי, וכי למעשה החוב שנותר הינו החוב שטרם הגיע מועד פרעונו בהתאם להסדר התשלומים.
 
בנסיבות אלה, נוכח התנהלות המעקל והעובדה שבעל החשבון נאלץ לפנות להליך משפטי, טען בעל החשבון כי יש לחייב את המעקל בהוצאותיו, לרבות בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.
 

טענות ההגנה של מטיל העיקול

 
המעקל הותיר את נושא ההוצאות לשיקול דעת בית הדין בשים לב, בין היתר, לטענה כי בעקבות שינויים שחלו בסטטוס בעל החשבון והפרש שומה לשנת 2018, נוצר חוב שלא היה כלול בהסדר החוב.
 
כל פניות המעקל לתובע, הן לכתובת שהיתה מעודכנת אצל המעקל והן באמצעות מסרונים שנשלחו למספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, לא זכו למענה.
 
בסופו של יום, בהיעדר תגובה מטעם בעל החשבון (למעט פנייה לשינוי מעמד במהלך חודש ינואר 2020, אשר נדחתה), ולאחר שנשלחו עוד מספר התראות בדואר, בוטל הסדר התשלומים. גם הודעה על ביטול הסדר התשלומים נשלחה באמצעות הדואר.
 

עוד נטען כי בתאריך 27.2.20 נשלחה התראה על פעולות אכיפה על חוב בסך 4,240 ₪.
 
גם הודעה זו נשלחה לתובע בדואר. 6 ימים לאחר מכן, ביום 4.3.20, בוצע עיקול אוטומטי על ידי המערכת והעתק הודעת עיקול נשלחה לתובע בדואר.

החייב לא הגיב לפניות המעקל

החייב לא הגיב לפניות המעקל

 

הכרעת בית הדין לעבודה:

 
בית הדין לעבודה שקל את טענות הצדדים.
 
בין היתר הביא בחשבון את העובדה שבעל החשבון קיבל לפחות הודעה אחת מאת המעקל, וכי נראה שלא עדכן את כתובתו אצל המעקל.
 
לא היה חוק כי בעקבות המצב המיוחד שנוצר עקב נגיף הקורונה וחופשת הפסח, בעל החשבון לא קיבל מענה לפניותיו תוך זמן סביר.
 

עמידה בהסדר לא מנעה את הטלת העיקול בחשבון הבנק

עמידה בהסדר לא מנעה את הטלת העיקול בחשבון הבנק

 
בנוסף, אף החלטת המעקל לחדול מפעולות הגבייה בשל אותו מצב לא יצאה לפועל, משהעיקולים שהוטלו על חשבונות בעל החשבון לא בוטלו.
 
בסופו של דבר הוחלט כי המעקל ישא בהוצאות בסך כולל של 1,500 ₪.
 

נגרם לך עוול?

תן לנו לעזור לך

אז איך מתחילים? לחצו כאן